Podpora projektu byla poskytnuta v rámci Opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Celkový objem finančních prostředků k rozdělení v regionu v rámci II. etapy je 55.500,- Kč

 

Cíl projektu

Realizace měkkých (neinvestičních) akcí veřejného i soukromého sektoru zaměřených na zlepšení kvality života v regionu prostřednictvím ozelenění regionu a obnovení tradic s důrazem na zapojení veřejnosti do komunitního života.

 

Popis a rozsah projektu

Příklady vhodných projektů:

  • vyčištění přírodních lokalit
  • parků
  • likvidace černých skládek
  • výsadba stromů
  • keřů

Žadatelé:

  • obce
  • svazky obcí
  • nestátní neziskové organizace (NNO) s působností MAS Polabí, o.p.s. (Lysá nad Labem, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Milovice, Jiřice, Stratov)
  • sídlo nebo provozovna je vymezená místem MAS Polabí, o.p.s. 

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10.000,- Kč.

Maximální výše příspěvku poskytnutého na jeden projekt je 50.000,-Kč.

Dotace bude poskytnuta do výše 100% způsobilých výdajů.

 

Časový harmonogram realizace projektu:

Zahájení realizace projektu od 20.2.2014. Ukončení realizace projektu nejpozději do 20.5.2014.

Vyúčtování nejpozději bude odevzdáno do 10.6.2014.

 

Termín podání žádostí:

Termín podání žádostí: osobně v pondělí 3.2.2014 od 15 do 17 hod do kanceláře MAS Polabí, o.p.s., Husovo nám. 23, Lysá nad Labem 289 22, zasedací místnost v 1. patře.


 

Podrobnosti projetku v Příručce pro žadatele II. etapy ke stažení ZDE:

Žádost a vzor žádosti ke stažení ZDE:

 

Průběžné informace ke zpracování projektů poskytovat koordinátorka MAS.