V rámci II. etapy tréninkové výzvy: Podpora ozelenění regionu; Obnova tradic v rámci programu "Získávání zkušeností a dovedností" bylo předloženo 5 projektů s rozpočtem 269.000 Kč.

Výběrovou komisí a správní radou MAS Polabí, o.p.s vybrány a schváleny 4 projekty a podpořeny celkovou částkou 55.500 Kč.

 

Velikonoce v tradici a řemeslech Semice

Žadatel  Obec Semice
Výše
dotace
 15.000,- Kč

Vyčištění parků od pozůstatků po Sovětské armádě Milovice

Žadatel SDH Milovice
Výše
dotace
20.500,- Kč

Podporujeme jarní tradice v Lysé nad Labem

Žadatel Občanské sdružení Pro dětský úsměv (MC Parníček, Lysá n.L.)
Výše dotace

 10.000,- Kč

Masopustní rej Lysá nad Labem

Žadatel Spolek rodáků, Lysá n.L.
Výše dotace

10.000,- Kč