Pro všechny příjemce finančního příspěvku na projekt podpořený v rámci programu ,,Úrodné Polabí v srdcích obyvatel venkova“ z Opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění je určený VZOR ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU, kde je ke stažení ZDE: