PROJEKT SPOLUPRÁCE  EVAM

V období od září 2014 do června 2015 realizuje MAS POLABÍ o.p.s. projekt spolupráce EVAM, registrační číslo 15/022/4210a/120/0000009.

Cílem projektu spolupráce je vypracovat metodiku pro hodnocení  a evaluace strateigií MAS. Tato metodika bude sloužit nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020. Způsob hodnocení strategie promítne i do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014+.  logo EU a PRV