METODICKÝ POKYN K INTEGROVANÝM NÁSTROJŮM

Technické dokumenty Metodický pokyn k integrovaným nástrojům (MPIN) a Národní dokument k územní dimenzi (NDUD) byly 27. srpna 2014 schváleny vládou ČR

Aktuální stav alokací na jednotlivé integrované nástroje dle Operačních programů jsou (v mil. Kč)

IROP 10 206,7

OPŽP 500,0

OPZ 1 729,9

PRV 3 080,0

(OPPIK) 0

(OPVVV) 300*

Celkem 15 816,5

* Jedná se pouze o možné pokrytí animačních nákladů

Tabulka zobrazuje momentální stav alokací dohodnutý s řídícími orgány (respektive stav k minulému týdnu). Další vývoj a změny těchto alokací budou záviset jednak na dalším vývoji v přípravě a vyjednávání jednotlivých integrovaných strategií a jednak na případných úpravách operačních programů v procesu jejich vyjednávání s EK (momentálně se čeká na první kolo oficiálních připomínek od EK k jednotlivým programům). Z obou těchto důvodů tedy samozřejmě nejde o čísla konečná.