Kdo jsme?

Nezisková organizace MAS Polabí, o.p.s.vznikla dne  31. 1. 2013 podáním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Opatření III.4. 1. Získávání doveností animace a provádění. Impulsem pro vznik naší organizace byla podpora meziobecní spolupráce složená ze zástupců veřejného, soukromého a neziskového sektoru, jejím ž cílem je především rozvoj jednotlivých venkovských regionů oblasti MAS Polabí, o.p.s..

MAS Polabí, o.p.s působí v oblasti Středočeského kraje, jejíž celková rozloha území je 12 388 ha, členy MAS jsou kromě svazků obcí Miroregionu Polabí ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. V roce 2013 má členská základna MAS celkem 29 členů, další členy však má přizvat i v následujícím roce 2014. 

Co chceme?

  1. Koordinovat projekty a produkty zaměřené na rozvoj regionu v souladu s přijatou integrovanou rozvojovou strategií území MAS
  2. Zajišťovat služby při administraci projektů k rozvoji regionu zejména shromažďování a posuzování projektů v iniciativách a programech LEADER
  3. Podporovat péči o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví a aktivní život obyvatel
  4. Dlouhodobě koncepčně a udržitelně podporovat multifunkční zemědělství
  5. Rozvíjet lidské zdroje v regionu a podporovat zapojování lidí  do rozvojových procesů
  6. Vytvářet informační zázemí k rozvoji regionu, informovat o regionu a vytvářet příznivý obraz regionu navenek
  7. Vyhledávat a kultivovat spolupráci s domácími i zahraničními subjekty ve prospěch rozvoje regionu
  8. Hledat pro region komplexní řešení v oblasti služeb (zdravotnických, sociálních, komunálních i vzdělávacích) stejně jako ve všem co ovlivňuje kvalitu života
  9. Podporovat podnikání zejména malé a střední podniky a mikroregiony s cílem vytváření nových pracovních příležitostí

 

Fakturační adresa

MAS Polabí, o.p.s. 

HUSOVO  NÁMĚSTÍ 23/1
289 22 Lysá nad Labem
IČ: 29415551
 
O 1096 vedená u městského soudu v Praze
č.ú.: 3654502329/0800 Česká spořitelna

 

Seznam obcí

Jiřice

Jiřice

www.obec-jirice.cz
Lysá nad Labem

Lysá nad Labem

www.mestolysa.cz
Milovice

Milovice

www.mesto-milovice.cz
Ostrá

Ostrá

www.ostra.cz
Benátky nad Jizerou

Benátky nad Jizerou

www.benatky.cz/
Semice

Semice

www.obecsemice.cz
Stará Lysá

Stará Lysá

www.staralysa.cz
Starý Vestec

Starý Vestec

www.staryvestec.cz
Stratov

Stratov

www.stratov.cz