Místní akční skupina Polabí bude pro školská zařízení organizovat setkání ředitelů škol. Cílem setkání bude realizace projektových záměrů na období 2015-2020 a napsání povinných Místních akčních plánů. Předběžná verze Metodiky pro zpracování Akčního plánu je ke stažení zde.