informujeme Vás omemorandu SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ze dne 20.1.2015 k požadavku na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER v PRV 2014-2020, které bylo podepsáno NS MAS a SMS ČR a zasláno na MZe.

Text prohlášení je uveden na webových stránkách http://nsmascr.cz/prv-2014-2020/